Inloggen
Vorige 1 3 4

Resultaten

O 246
Evaluatie monumentenbeleid
Alert
T 404
Toezegging raad informeren over De Bougie in Arkel
Alert
T 426
Toezegging raad - Begroting 2018: school Giessen-Oudekerk
Alert
R 499
Raadsinformatiebrief GiMo s.v.z. PFOA+bijlage
Alert
R 368
Voorontwerpbestemmingsplan van Voordijk 26a
Alert
R 493
Rib 2018-16 Voorontwerpbestemmingsplan Doetse Vliet III
Alert
R 494
Rib 2018-14 Evaluatie aanpak achterstallige dossiers handhaving gemeente Giessenlanden
Alert
R 501
Raadsinformatiebrief GiMo zienswijze jaarstukken 2017 ROM-S
Alert
M 444
Motie 18-01 Budgetten jeugdhulp
Alert
T 503
Toezegging n.a.v. rib 2018-14 Evaluatie aanpak achterstallige dossiers handhaving gemeente Giessenlanden
Alert

sep

okt

nov

dec

2019

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Beantwoording door College van B&W

14-06-2018 t/m 13-09-2018

Vorige 1 3 4
Export LTA naar Excel